مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری: برای اخذ مالیات هیچ فرقی بین اصناف مختلف وجود ندارد

Line Shape Image
Line Shape Image
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری: برای اخذ مالیات هیچ فرقی بین اصناف مختلف وجود ندارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری: برای اخذ مالیات هیچ فرقی بین اصناف مختلف وجود ندارد

**مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری: برای اخذ مالیات هیچ فرقی بین اصناف مختلف وجود ندارد**

در یک بیانیه قاطع و معنوی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد که در فرآیند اخذ مالیات، هیچ تفاوت یا تبعیضی بین اصناف مختلف وجود ندارد. این بیانیه، به منظور تأکید بر تعهد به اصول تساوی و عدالت در مالیات‌گیری و انصاف در اعمال مقررات مالیاتی صادر شده است.

این تصمیم مدیرکل صنعت، معدن و تجارت از اهمیت بسیاری برخوردار است و به معنای کامل تضمین حقوق تمامی افراد و اصناف است. تأکید بر عدالت در اخذ مالیات و عدم وجود هر گونه تبعیض بین اصناف مختلف، نه تنها به شفافیت و اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کمک می‌کند، بلکه از تأمین منابع مالی برای توسعه و پیشرفت ملت نیز موثر است.

در این سویه تصمیم، مدیرکل بیان کرد که اداره مالیاتی در این استان به تأکید بر اجرای عادلانه قوانین مالیاتی ملزم شده است و هیچ اصنافی از تعهدات مالیاتی معاف نیستند. این بیانیه از اهمیت حفظ اصول اخلاقی در مالیات‌گیری و تأمین منابع مالی برای پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای بهره‌مند است.

این تصمیم تأکید می‌کند که در تعاملات اقتصادی و تجاری، تمام افراد و اصناف باید به عنوان اعضای فعال جامعه در نظام مالیاتی شرکت کنند و تعهدات مالیاتی خود را به موقع و به صورت عادلانه پرداخت کنند. این اقدام نه تنها به عنوان یک قدم مثبت در جهت حفظ عدالت اقتصادی مطرح می‌شود، بلکه نشان‌دهنده تصمیم مسئولان اجرایی به توسعه و رشد اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری نیز می‌باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری به همه اعضا و اصناف تأکید کرد که اجرای عادلانه و بدون تبعیض قوانین مالیاتی، تضمینی برای بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه پایدار این منطقه خواهد بود. او به تمامی اعضا و اصناف دعوت کرد که به این تصمیم اجرایی تعهد کنند و نقش خود در تعالی اقتصادی استان را با تأمین تعهدات مالیاتی به بهترین شکل ایفا کنند.

با این تصمیم، منطقه چهارمحال و بختیاری به عنوان یک مدیریت مالیاتی عادلانه و مؤثر برای همه اعضا و اصناف خود شناخته می‌شود و از عدالت مالیاتی به عنوان یک اصل اساسی در تأمین منابع مالی برای توسعه و پیشرفت ملت خود بهره‌مند خواهد شد.